Näyteskukset

GWB on erikoistunut voimalaitosten näytteenottokeskusten kokonaistoimitusprojekteihin. Näytteenottokeskukset toimitetaan ”avaimet käteen”-periaatteella.

Toimitus sisältää

  • suunnittelu
  • dokumentointi
  • keskuksen valmistus
  • valmistuksen koordinointi ja työnjohto
  • koekäyttö
  • toimitus
  • toimituksen koordinointi
  • asennus ja käyttöönotto
  • koulutus
  • luovutus

Näytteenottokeskus koostuu tarvittavasta määrästä näytteenkäsittelypiirejä (Sentry SL200H/SL200L/SL100H/SL100L), joissa vesi- ja höyrynäytteiden lämpötila, paine sekä virtaus vakioidaan näytteenottokeskuksessa oleville mittalaitteille sopiviksi. Näytteenottokeskuksessa on asiakkaan kanssa sovitut ja spesifioidut seurantamittaukset voimalaitoksen hyötysuhteen optimoimiseksi ja prosessin potentiaalisten ongelmien välttämiseksi. Mittalaitteina käytetään Hach pH-, johtokyky-, redox- ja  happimittareita sekä fosfaatti-, natrium- ja silikaattianalysaattoreita.

Keskuksen luovuttamisen jälkeen näytteenottokeskuksen ylläpidosta ja huollosta vastaa GWB:n tehdaskouluttama huoltotiimi. Valittavana on mm. erilaajuisia huoltosopimusratkaisuja.

Hach-logoSentry-logo