Good Weighing Practice™ (GWP®)

METTLER TOLEDON GWP®-konsepti on kokonaisvaltainen yleisohjeistus punnitsemiseen.
Se koostuu kahdesta osasta:
GWP® Recommendation ja GWP® Verification.

Punnituskoulutus on olennainen osa GWP® -konseptia.

GWP® Recommendation
Recommendation on dokumentti, jonka avulla vaa’an hankinnan yhteydessä varmistetaan käyttötarkoitukseen sopivan vaa’an valinta. Dokumenttia varten käydään perusteellisesti läpi vaa’an käyttötarkoitus. Tämän pohjalta saatava suositus varmentaa vaa’an soveltuvuuden.

GWP® Verification
Verification on dokumentti ja kokonaisuus, joka tehdään jo käytössä oleville kalibroiduille vaaoille. Vaakojen käyttötarkoitus sekä käyttäjät ovat voineet muuttua ajan myötä. GWP® Verification -dokumenttia varten vaa’at ja niiden nykyinen käyttötarkoitus käydään läpi. Tieto kerätään Verification -dokumenttiin josta konkreettisesti nähdään, ovatko vaa’at niille soveltuvassa käytössä.

GWP® koulutukset
Vaaka on lähes jokaisen laboratorion perustyöväline. Vaa’an oikeellisen ja tehokkaan käytön takaamiseksi suosittelemme GWP®-konseptin koulutusta jokaiselle vaakojen kanssa työskentelevälle. Koulutus käsittelee mm. terminologiaa, vaa’an valintaan ja käyttöön vaikuttavia tekijöitä sekä vaa’an omaa testausta.

Mettler Toledo -logo