Näytteenjakajat

PT100 ja PT200 pyöriviä näytteenjakajia käytetään näytteiden jakoon DIN51701-standardin mukaisesti. RT -kahtiajakolaatikoilla näytteen jakaminen kahteen osaan on helppoa ja nopeaa. Kahtiajakolaatikoita on saatavilla kuutta kokoa eri syöttökokoja varten.