Termomekaaninen (TMA) ja dynaamismekaaninen (DMA) analyysi

METTLER TOLEDON TMA ja DMA antavat hyödyllistä tietoa aineen muutoksista mekaanisen rasituksen alaisena eri lämpötiloissa.
TMA/SDTA1: materiaalin dimensioiden muutokset lämpötilan vaikutuksesta, lasisiirtymät näytteistä joista DSC ei niitä erota.
DMA: materiaalin mekaaniset ja viskoelastiset muutokset lämpötilan, ajan ja taajuuden vaikutuksesta. DMA 1 perusmittauksiin ja DMA/SDTA 861 vaativiin erikoissovelluksiin, esimerkiksi kerros- ja komposiittirakenteille.

Mettler Toledo -logo