Kalibrointi

Laatujärjestelmät edellyttävät mitta- ja analyysilaitteiden kalibroimista jäljitettävästi ja säännöllisin määrävälein. Kun kalibroinnin suorittaa akkreditoitu kalibrointilaboratorio, asiakas voi luottaa siihen, että työ on tehty standardien mukaisesti ja luotettavasti. Näin säästyy omaa aikaa, resursseja sekä oma työpanos voidaan ohjata tuotta­vaan työhön.

GWB:n akkreditoiduista kenttäkalibrointipalveluista vastaa yrityksen vaakahuoltotiimi. Se on FINAS:n (Finnish Accreditation Service) akkreditoima kalibrointilaboratorio K029 ja toimii myös osana yrityksen ISO9001- laatusertifikaattia sekä ISO14001 -ympäristösertifikaattia. Kalibroinnit tehdään pääosin asiakkaiden luona, yleensä kalibroitavan laitteen huollon yhteydessä. Tällöin palvelusta saadaan suurin hyöty irti.

Laboratorio- ja teollisuusvaa’at

Vaa’an suorituskyky tarkoissa punnituksissa varmistetaan vaa’an kalibroinnilla. Vaa’an virhe ja suorituskyky kertovat siitä, onko käytössä sopiva vaaka sille tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
GWB:n kalibrointitodistuksessa on mukana myös vaa’an minimipainotestaus. Minimipainotesti voidaan tehdä mm. GLP- tai USP-standardien mukaisesti.

GWB kalibroi kaikkien valmistajien vaa’at.

Automaattiset linjavaa’at

Tuotantotiloissa olevat automaattiset linjavaa’at ovat tärkeimpiä tuotantolinjan osia. GWB:n akkreditoidulla kalibroinnilla varmistetaan linjavaa’an suorituskyky sille tarkoitetuilla oikeilla tuotteilla.

Punnukset

Tarkastuspunnusten kalibrointi on helppo tehdä GWB:n suorittamien vaakojen huoltojen ja kalibrointien yhteydessä.

Pipetit

Huollosta ja kalibroinnista jää asiakkaalle kalibrointitodistus ja laitteen kunnosta annetaan palaute välittömästi. GWB on FINAS:in akkreditoima pipettien kalibrointilaboratorio, joten annettava kalibrointitodistus ja käytetty kalibrointiprosessi ovat kansainvälisten standardien mukaiset.
Huolto ja kalibrointi suoritetaan joko asiakkaan tiloissa tai pipetit noudetaan paikanpäältä.
Kun pipettejä ei tarvitse lähettää, säästetään aikaa, ja vältytään kuljetusten, pakkaamisten ja muun käsittelyn aiheuttamilta ongelmilta. Tällöin pipetit ovat poissa käytöstä vain lyhyen ajan ja ovat käyttövalmiita heti kalibroinnin jälkeen.

GWB huoltaa ja kalibroi kaikkien valmistajien pipetit.