”Viskositeetin mittaus” -kurssikuvaus

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa Brookfield viskometrin käyttäjä aineiden virtausominaisuuksiin ja reologiseen sanastoon, sekä aineiden muuttuvien ominaisuuksien havainnointiin ja niiden vaikutukseen mittaustapahtumaan ja -tuloksiin. Kurssin käynyt osaa arvioida saatua mittaustulosta ja tietää mittaustoimintaan liittyvät laatuasiat.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.

Aineiden reologiset perusominaisuudet
ominaisuudet, aineiden ryhmittely

Aineiden virtausominaisuudet

Reologiset mittaukset
mittausmenetelmät
absoluuttinen / suhteellinen viskositeetti
tulosten ilmoittaminen

Brookfieldin perusviskometrit
mittausperiaate
kalibroinnin tarkistus
näytteenkäsittely
laitteet ja lisälaitteet
virtauskäyrän ajo (demo)

Kurssipäivän kesto on n. 5h