Titraattorin käyttö ja KF-titrausmenetelmät -kurssikuvaus

Titraattorin käytön perusteet

Titraattorin perustoimintojen tuntemus antaa hyvän pohjan työskennellä tehokkaasti titraattorilla. Työskentelyyn saadaan edelleen lisää tehokkuutta automatisoimalla titrausta näytteenvaihtajalla ja ohjaamalla titraattoria LabX –ohjelmistolla. Kurssipäivän aikana käydään läpi Mettler-titraattorin toimintaa, työskentelyä automaattisen näytteenvaihtajan kanssa sekä titrauslaitteiston ohjausta LabX–ohjelmiston avulla. Keskeisenä osana kurssia ovat käytännön esimerkit titraattorilla.

Kurssin tavoitteena on, että titraattorilla työskentelevä henkilö oppii tuntemaan titraattorin perustoiminnot ja työskentelytavat. Kurssilla havaitaan myös lisälaitteiden tuomat mahdollisuudet automatisoida toimintoja. Käytännön esimerkeillä tuetaan teoriassa opittuja asioita.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat: 

 • Titrauksen perusteet, EP ja EQP
 • Titraattorin perustoiminnot
 • Titrausmenetelmien rakenne ja parametrit
 • Tulosten laskenta
 • Elektrodien käyttö ja huolto
 • Käytännön menetelmät

 Karl Fischer titrausmenetelmät ja -laitteet

Kurssipäivän aikana käydään läpi KF-titrauksen perusteet ja siihen vaikuttavat tekijät, opitaan tunnistamaan virhelähteitä, ymmärtämään reagenssien merkitys ja valitsemaan laitekohtaiset parametrit.

Kurssin tavoitteena on, että henkilö, joka kyllä jo osaa käyttää laitetta työssään, oppii ymmärtämään, mitä mittauksessa todella tapahtuu, miten KF-laitteistolla saadaan aikaan luotettavia tuloksia ja miten niiden avulla saavutetaan omat tavoitteet ja paras mahdollinen hyöty.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat: 

 • Veden määritys laboratoriossa
 • KF-titraukseen vaikuttavat tekijät
 • Parametrointi
 • Hydranal -kemikaalien käyttö Karl Fischer -titrauksessa
  • Reagenssien valinta ja vaikutus analyysiin
  • Ongelmanselvitystä

Kurssin kesto n. 7h