”Punnistus laboratoriossa” -kurssikuvaus

Kurssi on suunnattu punnituksesta ja sen laadunvarmistuksesta vastaaville henkilöille. Kurssipäivän aikana käydään perusteellisesti läpi vaa’an toimintaa ja spesifikaatioita, punnituksen yleisiä virhelähteitä ja punnitukseen liittyvää tieteellistä käsitteistöä. Lisäksi käsitellään eri osapuolten eli punnitusjärjestelmän, käyttäjän ja huollon vastuita ja toimenpiteitä punnituksen laadunvarmennuksessa, painopisteenä riskien hallinta. Käytännön osiossa tutustutaan punnituksen ulkoisiin häiriötekijöihin ja niiden poistamiseen demonstraatioiden avulla.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.

Terminologiaa ja mittausteknisiä käsitteitä
Vaa’an toimintaperiaate
Vaa’an puhdistus
Vaa’an seuranta ja tarkistaminen
Vaa’an virittäminen
Huollon ja puhdistuksen merkitys
Standardit ja ohjeistukset
Kalibrointitodistuksen tulkitseminen
Minimipaino
Punnituksen suoritus
Punnitusolosuhteet ja punnittava näyte
Punnitusasetukset
Punnituksen virhe ja epätarkan punnituksen seuraukset
Lean lab punnituksessa
Punnituksen Data Integrity
Huollon, kalibroinnin ja seurannan merkitys

Kurssipäivän kesto on n. 4h