”pH:n ja johtokyvyn mittaus laboratoriossa”-kurssikuvaus

pH-mittauksen perusteet – pH:n määritelmä, pH-mittarin toimintaperiaate ja mittauksen perusteet

pH-elektrodit
• pH-elektrodien valinta, käyttö ja ylläpito

pH:n mittaaminen
• elektrodin kulmakerroin
• puskuriliuokset ja pH-mittarin viritys
• lämpötilakompensointi pH-mittauksissa

Käytännön pH-mittaukset: sovellusesimerkkejä

pH-mittauksen laadunvarmistus

 

Johtokykymittauksen teoria – johtokyvyn määritelmä ja mittausperiaate

Johtokykyanturit

Johtokyvyn mittaaminen
•  johtokykyanturin viritys (kennovakion määritys)
•  lämpötilakompensointi johtokykymittauksissa

Käytännön johtokykymittaukset: sovellusesimerkkejä
•  alhaisten johtokykyjen mittaus (esim. mittaukset hyvin puhtaista vesinäytteistä)
•  muita johtokyky-yksikköjä: mm. suolapitoisuuden määritys

Kurssipäivän kesto on noin 5h.