”Karl Fischer titrausmenetelmät ja -laitteet” -kurssikuvaus

Kurssi opastaa pintaa syvemmälle!

Usein minkä tahansa laitteen käyttäjä joutuu syystä tai toisesta opiskelemaan käytön kirjallisista ohjeista. Tietysti aina pyritäänkin helppokäyttöisyyteen. Mutta kun toimintaa ymmärtää vähän syvällisemmin, saa laitteesta irti enemmän. Siksi käymmekin läpi kunkin työhön vaikuttavia käytännön asioita, erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Myös virhemahdollisuuksia havainnollistetaan konkreettisesti KF-titraattorin kanssa, ei papereista eikä kalvoista tai ruudulta opiskellen. Kurssipäivän aikana käydään läpi KF-titrauksen perusteet ja siihen vaikuttavat tekijät, opitaan tunnistamaan virhelähteitä, ymmärtämään reagenssien merkitys ja valitsemaan laitekohtaiset parametrit.

Toisin sanoen, päivän tavoitteena on, että henkilö, joka kyllä jo osaa käyttää laitetta työssään, oppii ymmärtämään, mitä mittauksessa todella tapahtuu, miten KF-laitteistolla saadaan aikaan luotettavia tuloksia ja miten niiden avulla saavutetaan omat tavoitteet ja paras mahdollinen hyöty.

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.

Veden määritys laboratoriossa
•  KF-titraus ja muut menetelmät
•  Volumetrinen, Kulometrinen

KF-titraukseen vaikuttavat tekijät
•  Näytteen punnitus
•  Näytteen lisääminen
•  Konsentraation määritys
•  Laitteiston kunnossapito ja validointi

Reagenssien valinta
•  1- ja 2-komponenttireagenssit
•  Sovelluskohtaiset reagenssit
•  Vesistandardit
•  Ph.Eur/USP

Parametrointi
•  Päätepisteen tunnistus
•  Reaktionopeus
•  Annosteluparametrit
•  Lopetusparametrit
•  Sekoitus

Kurssipäivän kesto on noin 6h.