Automaattiset synteesireaktorit ja reaktiokalorimetrit

METTLER TOLEDO EasyMax ja OptiMax ovat tutkijakohtaisia työasemia jotka mahdollistavat automatisoidun synteesin pienessä mittakaavassa. Laitteistoja käytetään turvallisessa ja innovatiivisessa prosessikehityksessä ja optimoinnissa. Basic-versiota käytetään esimerkiksi alkuvaiheen skriinaustutkimukseen ja Advanced-versiota reaktiokehityksessä ja optimoinnissa. RC1e-reaktiokalorimetri on prosessiturvallisuusalan vakiintunut standardi.