Clean chemistry -tuotteet

Hivenpitoisuuksien alkuaineanalytiikassa kontaminaatioiden välttäminen on ensiarvoisen tärkeää, erityisesti ICP-MS-tekniikassa. Astioiden ja reagenssien puhtaus on edellytys alhaisten blank-arvojen saavuttamiselle. Milestonen Clean Chemistry -tuotelinjasta löytyy laitteet happoreagenssien ja näyteastioiden puhdistukseen.