Röntgendiffraktometrit (XRD)

RIGAKU XRD-laitteita käytetään materiaalien kiderakenteen tutkimiseen erilaisissa tutkimustöissä ja tuotannon laadunvarmistuksessa. XRD-tekniikoita löytyy monen tyyppisille näytteille: pulvereille, nesteille, ohutkalvoille ja yksittäiskiteille.