SevenExcellence™pH:n mittaus on arkipäivää lähes jokaisessa laboratoriossa. Se on erittäin tärkeä mittaus, sillä mittauksessa saadun tuloksen perusteella säädetään tuotantoprosesseja, vapautetaan tuotantoeriä asiakkaille tarkastamalla tuotteen laatu sekä tehdään alkuvaiheen tuotekehitystä.

Toisinaan pH-mittaus voi olla vaikeaa. pH-elektrodin viritys tai kalibrointi ei onnistu, kun elektrodi ei löydä päätepistettä tai viritykseen menee kauan aikaa. Tällöin kannattaa tarkistaa onko elektrodia säilytetty oikein ja milloin se on huollettu sekä puhdistettu ja miten?

Usein tulee epävarmuus siitä, että onko tulos oikein. Vaikka mittauksen tulos saadaan 2-3 desimaalilla ei voida olla varmoja onko tulos oikein. ’Se mitä näet ei ole välttämättä se mitä saat’. Milloin pH-mittari on viimeksi huollettu ja kalibroitu?

Mikäli on tarve parantaa ja nopeuttaa pH-mittausta, ota meihin yhteyttä, niin varmistetaan oikeelliseen pH-mittaukseen tarvittavat työkalut (elektrodi, puskurit, laite ja käyttö).

Ohessa on ohjeet tavallisiin pH-mittauksessa esiin tulleisiin ongelmatilanteisiin ja ratkaisut niihin (7 yleisintä kysymystä pH:sta).