Tuotekehitysinsinööri Maria Dmitrieva johtokykymittausten parissa.

KL-Lämpö Oy on energiatehokkuutta edistävä vedenkäsittelyn asiantuntijayritys, joka tunnetaan teollisuuden, voimalaitosten ja kiinteistötekniikan arvostamana luotettavana yhteistyökumppanina. Yhtiön asiantuntemusta hyödynnetään muun muassa teollisuus-, liike- ja asuinkiinteistöjen kunnossapitotoimintojen kehittämisessä ja ylläpidossa.

KL-Lämmön toiminta perustuu yrityksen oman laboratorion laadukkaaseen vesianalytiikkaan ja tutkimustoimintaan.

KL-Lämmön laboratoriopäällikkö Sari Kurvinen kertoo, että vuositasolla laboratoriossa tehdään yli 6000 pH-mittausta. Näytteitä tulee niin voimalaitosten, teollisuuden kuin kiinteistöjenkin vesistä, mm. kaukolämmön ja vesihöyrykierron näytteitä. Lähes jokaisesta näytteestä määritetään pH ja sähkönjohtokyky.

pH-mittaus on erittäin tärkeää, sillä mitattuja pH-arvoja tarvitaan monien asioiden seurantaan: järjestelmien kunnossa pysymiseen, kemikaalien toiminnan määritykseen, laadunvalvontaan sekä korroosiotasojen seurantaan. Optimi pH-arvo ja suositusarvot riippuvat mm. käytetyistä materiaaleista sekä kemikaaleista ja pH-arvo vaikuttaa metallien liukenevuuteen ja / tai epäpuhtauksien saostumiseen. pH-arvon hallinta kemikaalien avulla on tärkeää, näin suojataan materiaaleja korroosiolta sekä voidaan ehkäistä kerrostumien ja saostumien muodostumista järjestelmiin.

KL-Lämpö on käyttänyt parin vuoden ajan pH- / johtokykymittauksissaan uutta Mettler Toledon SevenExcellance-mittaria ja LabX-tiedonsiirto-ohjelmistoa. Kyseiseen laitekokonaisuuteen päädyttiin monenkin tekijän summana. GWB on ollut tuttu laitetoimittaja KL-Lämmölle jo vuosien ajan ja esimerkiksi titraattorihankinta v. 2003 on tuonut tutuksi LabX-ohjelmiston, joka on koettu vuosien saatossa helppokäyttöiseksi ohjelmistoksi. Myös GWB:n huolto ja myynti ovat saanut kiitosta asiantuntevuudestaan ja laitteet ovat toimineet hyvin vuodesta toiseen. Näiltä pohjin oli helppo tehdä uusi laitehankinta GWB:ltä.

Vaakakupissa on painanut myös laboratoriotoimintojen kehittäminen ja etenkin tiedonsiirron helpottaminen sekä automatisoiminen. Enää pH-mittaustuloksia ei tarvitse kirjata paperille, jolloin virhelähteet vähentyvät ja työ nopeutuu.

KL-Lämmöllä on käytössään InnoLIMS-tiedonhallintajärjestelmä. Työ sujuu nopeasti, sillä pH-mittauksiin tulevien näytteiden viivakoodit haetaan tiedonhallintajärjestelmästä ja ne luetaan LabX-ohjelmistoon. Johtokykymittaukset ja matalaionisten vesien pH-tulokset siirtyvät suoraan InnoLIMS-tiedonhallintajärjestelmään LabX-ohjelmiston kautta, eikä erillisiä välivaiheita tiedonsiirrossa tarvita.