GWB järjesti pH-koulutuksen 12.3.2019 Turussa Kupittaan urheilupyhätössä. Paikalla olleet 30 henkilöä saivat kuulla perusteita pH- ja johtokykymittauksesta sekä oikeat toimintatavat oikeellisen mittauksen suorittamiseksi. Kaikki olivat sitä mieltä, että pH-mittaus on yrityksen prosessien kannalta erittäin tärkeää ja mittauksessa tulisi välttää käsialan vaikutusta. Lisäksi käytiin läpi perusvinkkejä elektrodin huoltoon.

 10. – 11.4.2019 järjestettiin titraus- ja KF-titrauskurssi Vantaalla ja Turussa. Aamupäivällä käytiin läpi titrauksen perusteita, sovelluksia ja pidemmälle vietyjä automaatioratkaisuja. Tuli esille, että Lean Lab -periaatteita voidaan soveltaa hyvin myös titrauksessa. Iltapäivällä perehdyttiin KF-titraukseen, sen periaatteisiin ja menetelmiin. Lisäksi Honeywellin asiantuntija osoitti miten KF-titraus perustuu kemiaan ja miten tärkeää on käyttää oikeaa reagenssia ja standardia.

 GWB:n koulutukset jatkuvat vielä keväällä ja kesällä. Seuraa sivujamme.