Inductar

Metallien ja keraamisten aineiden alkuainekoostumus vaikuttaa hyvin vahvasti niiden ominaisuuksiin. Alkuaineanalytiikka on sen vuoksi yksi keskeisistä laadunvarmistuksen menetelmistä epäorgaanisten yhdisteiden kohdalla. Elementar inductar sarjan laitteilla voidaan helposti määrittää hiilen, rikin, hapen, typen ja vedyn pitoisuuksia kiinteistä näytteistä.

Inductar EL cube:lla on mahdollista mitata C, S, O, N ja H pitoisuudet epäorgaanisista näytteistä yhdellä laitteella. Induktioon perustuva uuni voidaan lämmittää jopa 3000 oC lämpötilaan, mikä mahdollistaa myös hankalien näytteiden analyysit. Hiili, rikki ja happi havainnoidaan laajan alueen IR-detektorilla, joka kattaa koko käytettävän pitoisuusalueen. Vety analysoidaan sähkökemiallisesti ja typelle käytetään lämmönjohtokykydetektoria.

Riippuen käyttötarpeesta, Inductar-mallistossa löytyy erilliset CS ja OHN analysaattorit. Kaikissa Elementar laitteissa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen ja käyttömukavuuteen. Myös Inductar-sarjan analysaattoreissa käytönaikaiset huolto- ja tarkastustoimet onnistuvat helposti ja turvallisesti ilman työkaluja.

Kysy meiltä lisätietoa eri malleista ja sovelluskohteista!

Tuotekoodi Valmistaja Nimi
Inductar Elementar Inductar

Myyjät

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gwb.fi.

  • Ismo Lokinoja
    Pääkaupunkiseutu, +358 201 255 240
  • Henna Leskinen
    Länsi-Suomi, +358 201 255 236
  • Tomi Kemppinen
    Itä- ja Pohjois-Suomi, +358 201 255 237

Tuotteet