Mettler Toledon titraattoreissa on hyödynnetty RFID teknologiaa tiedonsiirron nopeuttamiseksi sekä tiedonsiirtoon liittyvien virheiden välttämiseksi. RFID teknologiaa voidaan hyödyntää esim. reagenssitietojen siirtämiseksi kemikaalipullosta titraattorille (SmartChemical). SmartTag RFID sirulla varustettuja reagensseja löytyy esim. Karl Fischer liuottimien ja titranttien valikoimasta. Kemikaalin pullotusvaiheessa sirulle tallennetaan olennaiset tiedot (kuten nimi, pitoisuus, voimassaoloaika) jotka saadaan langattomasti ja automaattisesti luettua sekä siirrettyä titraattorille.

Analyysituloksiin liittyvien tietojen puuttuminen tai virheellisyys on yleisimpiä puutteita, joiden takia yritykset saavat huomautuksia tai sanktioita toimintaansa liittyen. Jopa 80% vuosittaisista FDA:n lähettämistä huomautuksista koskevat puutteellisia tietoja. Asia on helppo hoitaa kuntoon oikeiden työkalujen avulla. SmartChemical teknologian hyödyntäminen on esitetty alla olevassa kuvassa seuraavasti:

  • Liitetään titraattoriin plug and play byretti
  • Viedään reagenssipullo laitteen lukijan viereen ja painetaan näytölle ilmestyvää ’Read SmartChemical’ nappia
  • Kierretään byrettiteline reagenssipulloon kiinni
  • Aloitetaan analyysi 

SmartChemical

Ilman SmartChemical toiminnallisuuden hyödyntämistä tiedot joudutaan syöttämään laitteelle käsin. Tämä vie käyttäjän aikaa ja mahdollistaa näppäilyvirheille. RFID lukija ja SmartChemical toiminnallisuus on vakiona Mettler Toledon Excellence- sekä Compact tuoteryhmien titraattoreissa.