Reaktioiden kulkuun vaikuttavat monet tekijät, joiden hienosäätö vaatii tarkkaa tietoa reaktion vaiheista. Mm. kiteytys ja saostusreaktioissa partikkelien muutoksen aste ja nopeus reaaliaikaisesti tarkasteltuna antaa korvaamatonta tietoa reaktiosta ja mahdollistaa kokeen siirron suurempaan mittakaavaan ongelmitta.

 

- Haluatko laadukasta tietoa reaktionaikaisista tapahtumista mikroskooppisella tasolla? 

- Onko haasteenasi monimutkaisten reaktioiden luotettavuus ja tulosten toistettavuus?

- Kaipaatko helpompaa ja luotettavampaa skaalausta laboratoriokokeista pilot- tai tuotantomittakaavaan?

- Haluatko nostaa laboratoriosi tuottavuutta?

- Korostuuko automaation tärkeys laboratoriossasi?

- Onko reaktionaikaisen datan keräys haasteenasi?  Helpottaisiko reaktiovaiheiden tarkka automaattinen dokumentointi työskentelyäsi?

- Haluatko kehittää reaktiolaboratoriosi turvallisuutta?

 

GWB järjestää kaksiosaisen webinaarisarjan automatisoidusta reaktionhallinnasta viikolla 5. Tervetuloa kuuntelemaan!

Webinaarit ovat tunnin mittaisia ja maksuttomia. Lisätietoa löytyy koulutus sivuilta.

 

torstaina 3.2.2022 - Automatisoidut reaktorit kemian- ja biotekniikan sovelluksiin -- ilmoittaudu

perjantaina 4.2.2022 - Reaktion seuranta in-situ työkaluilla -- ilmoittaudu

 

 9249_Reactor-Systems-for-Chemical-Synthesis_1.jpg