Termoanalyysi on joukko analyysimenetelmiä (mm. TGA, DSC, TMA tai DMA), joiden avulla tarkkaillaan näytteen ominaisuuksia ajan tai lämpötilan muuttuessa määritellyissä olosuhteissa. Termoanalyyttisiä menetelmiä hyödynnetään laajasti erityisesti materiaalitutkimuksessa ja niiden avulla saadaan arvokasta tietoa materiaalien koostumuksesta, ominaisuuksista ja tasalaatuisuudesta.

Termogravimetrisen analyysin, TGA,  käyttökohteita ovat mm.  kosteuden ja muiden haihtuvien komponenttien osuuden määrittäminen sekä termisen stabiiliuden arviointi.

DSC (Differential Scanning Calorimetry) soveltuu hyvin materiaalien karakterisointiin, jolloin mielenkiinnon kohteina voivat olla esimerkiksi faasimuutokset, lasittuminen, sulaminen, kiteytyminen ja polymeroituminen.

TGA DSC3

Mekaanisen termoanalyysin ja dynaamisen mekaanisenanalyysin (TMA ja DMA) tyypillisiä sovelluskohteita ovat mm. materiaalin lämpölaajenemisen tutkiminen sekä sintraantumis- ja pehmenemislämpötilojen määrittäminen.

 

GWB järjestää webinaarisarjan Termoanalyysitekniikoista laboratorioiden perustyökaluna viikolla 49.

Webinaareissa käydään läpi menetelmien perusteita sekä soveltuvuutta erilaisten laboratorioden tarpeisiin. Lisäksi käsitellään käytännön vinkkejä sujuvaan työskentelyyn termoanalyysin parissa. Lisätietoa webinaareista löytyy koulutus sivuilta.

Webinaarit ovat 30-40 minuutin mittaisia ja maksuttomia.

 

7.12.2021 - TGA - Lämpötilan vaikutus näytteen massaan materiaalitutkimuksessa -- Ilmoittaudu

8.12.2021 - DSC - Lämpöenergian mittaus laaduntarkkailussa ja tuotekehityksessä -- Ilmoittaudu

9.12.2021  - DMA / TMA - Lämpötilan vaikutus näytteen mekaanisiin ominaisuuksiin -- Ilmoittaudu

9.12.2021 - Mettler Toledo STARe - Joustava ja monipuolinen ohjelmistoratkaisu -- ilmoittaudu

10.12.2021  - Termoanalyysin yhdistelmätekniikat (TGA-FTIR ja TGA-GC/MS) -- Ilmoittaudu