Metallinilmaisimen hankinta on monessa elintarvikelinjassa investointi, joka on joissain tapauksissa vain pakko tehdä esimerkiksi loppuasiakkaan vaatimuksesta (BRC). Millainen metallinilmaisin siis tarvitaan?  Metallin pääsy raaka-aineeseen tai prosessilaitteen vioittumisessa johtuen prosessiin on kuitenkin todellinen riski, joka tulee ottaa huomioon. Tuotantolaitteiden kuluminen tai jopa rikkoutuminen, inhimillinen vahinko tai epäpuhtaudet raaka-aineessa voivat olla metallin lähde valmistusprosessissa. Kun valmistusprosessiin päätyy oikeasti metallia, niin sen löytyminen tuotanto-olosuhteissa on kiinni monesta muustakin asiasta kuin itse laitteesta. Laadunvarmistuksen kannalta on tärkeää laitteen toimintavarmuus, helppous käyttäjälle, riittävä ilmaisukyky, laitteen ympärille rakennettu osaaminen ja ylläpito.

Jos metalli päätyy lopputuotteeseen, on se aina riski tuotteen maineelle ja merkittävä kustannus valmistajalle. Yksikään valmistaja ei ole varautunut oman tuotteen takaisinvetojen kustannuksiin, menetettyihin jatkotilauksiin tai muihin korvausvaatimuksiin. Metallinilmaisin on tuotannolle liiketoiminnan "vakuutus", jolla voidaan minimoida riskit.

Mettler Toledo tarjoaa lukuisia metallinilmaisinratkaisuja elintarviketeollisuuden tarpeisiin. GW Berg Oy myy ja huoltaa metallinilmaisinlaitteita ja opastaa niiden valinnassa. Autamme myös asiakkaitamme laitteiston optimaaliseen hyödyntämiseen sekä varmistamme laitteden toimintakyvyn koko laitteen elinkaaren ajan.

 Metallinilmaisin elintarviketeollisuudessa

 GWB Tuotetarkistuslaitteistot