Miten parannetaan pH-mittauksen varmuutta ja laatua?SevenExcellence S400 uMix Cutout Internet 46378

pH-elektrodi otetaan telineestä, upotetaan näytteeseen, luetaan lukema 6.532 näytöltä ja ilmoitetaan tulos tuotantoon, jossa tulosta käytetään prosessin säätöön. Helppoa, nopeaa ja tarkkaa. Vaan onko tulos oikein ja oikeellinen?

pH-mittaus on yksi tärkeimmistä analyyseista tuotannossa ja tutkimuksessa, koska sen arvo vaikuttaa monien prosessien etenemiseen ja reaktioiden tapahtumiseen. Väärä pH saattaa muuttaa lopputuotetta tai estää jonkin reaktion tapahtumisen. Kolmen desimaalin tarkkuudella ilmoitetulla tuloksella ei ole merkitystä, mikäli se ei ole oikeellinen ja aiheuttaa arvokkaan tuotantoerän romuttamisen tai hylkäämisen. pH-mittaus on monissa laboratorioissa ja tuotantolaitoksissa ns. kriittinen mittaus ja sen ylläpito on elintärkeää.

Miten varmistetaan tuloksen oikeellisuus?
Miten varmistetaan, että käyttäjän käsiala ei vaikuta lopputulokseen?
Miten varmistetaan, että useiden näytteiden analysointi sujuu jouhevasti ja data saadaan siirrettyä helposti ja virheettömästi tietojärjestelmään?
Miten varmistetaan kriittisen mittauksen sujuvuus?

pH-mittauksen sujuvuus, vinkki 1InLab Max Pro ISM Cutout Internet 41775

pH-mittauksen tärkein asia on käyttää oikeaa pH-elektrodia ja käyttää sitä oikein. Elektrodin ylläpito on tärkeää sekä elektrodin kestävyyden että tuloksen oikeellisuuden kannalta. Varsinkin, jos pH-mittaus on kriittinen analyysi, tulee riskinarvioinnin avulla varmistaa elektrodin toiminta. Jos elektrodi kolahtaa esim. pöydän kulmaan ja hajoaa, on kiire hankkia uusi. Pääsääntöisesti elektrodeja ei ole hyvä säilyttää laatikossa puolta vuotta kauempaa, koska se vanhenee varastoitaessakin. Miten sitten varmistaa analyysin toimintavarmuus elektrodin rikkoontumisen varalta? Hyvä vaihtoehto on käyttää kahta samanlaista elektrodia samanaikaisesti. Toista elektrodia käytetään esim. parittomina viikkoina ja toista parillisina viikkoina. Huiliviikon alkaessa elektrodi puhdistetaan hyvin ja laitetaan säilytys-/ elvytysliuokseen. Tällä tavalla pidennetään elektrodin elinikää ja luodaan varmuutta analyysin läpivientiin; toinen elektrodeista toimii varaelektrodina. Joten mikäli toinen rikkoontuu, analysoidaan toisella elektrodilla, kunnes ehdimme toimittaa laboratorioon uuden elektrodin.

pH-mittauksen sujuvuus, vinkki 2

Mikäli tuntuu siltä, että mittaustuloksen lopputuloksen saaminen kestää, voi syynä olla elektrodin likaantuminen tai ikääntyminen (elektrodit kuluvat käytössä). Yksi mahdollisuus on myös, että käytössä on vääränlainen elektrodi. Ei ole aivan sama mitä elektrodia käytetään - tulee käyttää tarkoituksenmukaista elektrodia. Sen valintaan vaikuttaa monet eri asiat; millainen näyte on, mikä on pH- ja lämpötila-alue, ketkä laitetta käyttävät. Helpointa on ottaa meihin yhteyttä ja selvitetään, mikä on paras mahdollinen elektrodi (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).
Hyvä vaihtoehto on myös osallistua GWB-webinaariin, jossa käydään läpi pH-mittaukseen ja elektrodin valintaan, ks. sopiva ajankohta koulutukset

PH-mittauksen sujuvuus, vinkki 3SE Top CMYK Internet 25154

Onko pH-mittauksessa havaittavissa myös käsiala? Kyllä. Vaikka pH:n mittaus vaikuttaa varsin yksinkertaiselta mittausmenetelmältä, on mahdollista mitata eri tavalla. Päätepisteen valinta, puhdistus ennen mittausta, itse mittaustapahtuman stabiilisuus (sekoitetaanko näytettä vai ei ennen mittausta), lämpötilavaihtelut. Ihmisen vaikutus mittauksen tuloksesta saadaan helposti minimoitua. Käyttämällä laitetta, johon voidaan määrittää pH-mittausmenetelmä, vähennetään tekijän vaikutusta. Siinä määritetään mittaukseen vaikuttavat parametrit ja tallennetaan ne laitteeseen. Lisäksi tuloksen tallentaminen järjestelmään antaa hyvän perustan oikeelliselle mittaukselle. Käytettävässä menetelmässä varmistetaan, että käytetään oikeaa ja tarkoituksenmukaista elektrodia sekä elektrodi on viritetty ja täyttänyt vaatimukset. Menetelmään saadaan määritettyä sekoitus, sen kesto sekä liuoksen tasapainotusaika ennen mittauksen suorittamista. Lisäksi siihen saadaan määritettyä päätepisteen detektointiparametri. Samalla määritetään myös mittauksen lämpötila, koska se saattaa vaikuttaa oleellisesti näytteen pH-arvoon. Koko mittaustapahtuma alkaen virityksestä ja päättyen datan saamiseen, voidaan tallentaa LabX-ohjelmaan ja lähettää tietojärjestelmään, esim. LIMS:iin. Ongelmatilanteissa raaka- ja metadata saadaan helposti selville ja selvitettyä onko itse mittaus tapahtunut kuten pitääkin.

 

Katso GWB tarjoamia ratkaisuja liittyen pH-mittaukseen täältä

Mikäli sinulla on kysyttävää asiantuntijoilta, ota meihin yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.